EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het is een therapeutische aanpak die vaak wordt gebruikt om mensen te helpen met het verwerken van traumatische ervaringen. Tijdens EMDR wordt de cliënt gevraagd zich te concentreren op bepaalde herinneringen of gebeurtenissen terwijl ze tegelijkertijd worden afgeleid door oogbewegingen, geluiden of aanrakingen.

Het doel is om de negatieve emoties en reacties die aan de traumatische ervaringen zijn gekoppeld te verminderen, zodat de persoon ze beter kan verwerken. EMDR wordt vaak gebruikt in combinatie met andere therapieën en heeft bij veel mensen positieve resultaten opgeleverd.