Angstcoach

Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of ingebeelde bedreiging en leidt tot vermijding of ontwijking van de oorzaak. Angst wordt beschouwd als een essentieel overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar. Dit laatste kan, bij een confrontatie met die prikkel of juist een ontwijking daarvan, een vecht-of-vluchtreactie tot gevolg hebben. Bij extreme angst kan verstijving en bevriezing optreden.

Sommige mensen zijn vatbaarder voor angsten dan anderen. Dit heeft te maken met het functioneren van je autonome zenuwstelsel. Als je een overactief zenuwstelsel hebt, zal je brein in een staat van stress en alertheid functioneren en daardoor getriggerd worden door irreële angsten.

Dankzij de neuroplasticiteit van onze hersenen kunnen we nieuwe paden aanmaken in ons brein en als het ware "angst paden" overschrijven. We kunnen ons brein beïnvloeden, we kunnen constructieve paden aanmaken waardoor we anders kunnen omgaan met stress- en angst situaties en angstklachten succesvol aanpakken!

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT is een zelfhulptechniek die een bewezen werking heeft bij de behandeling van angst en depressie. In de praktijk benoem je je klachten hardop. Tezelfdertijd voer je een vorm van acupressuur uit: je drukt met je vingers op bepaalde punten van je hoofd, gezicht, sleutelbeen en onder de arm. Zo koppel je negatieve gevoelens of ervaringen aan zelfacceptatie en relaxatie. Het is een vorm van geconditioneerde respons. Door dat geregeld te doen, ontstaat er tolerantie tegen de prikkel die negatieve gevoelens veroorzaakt. Er is aangetoond dat EFT een veilige en doeltreffende manier is om de angstklachten te verbeteren. Het neemt weinig tijd in beslag en is altijd en overal inzetbaar.